effective Imageofertadoświadczeniekontakt


effective image


Nie ważne kim jesteś.
Ważne, co myślą o Tobie inni.
Nasze biuro zrzesza specjalistów
z dziedziny kształtowania wizerunku
i prowadzenia kampanii wyborczej.
Doświadczenie wspólnej pracy sięga
roku 1998. Przez te lata doskonaliliśmy
metodologię oraz warsztat narzędziowy. Przeprowadziliśmy wiele badań preferencji wyborczych, poznając dogłębnie lokalne uwarunkowania polityczne i społeczne.
informacje

Ostatni dzwonek, aby zostać posłem w roku 2009!

Rozpoczęliśmy nabór kandy-datów na posłów i senatorów chcących zwyciężyć w najbliż-szych wyborach do Parlamentu. Trzy lata jakie pozostały do wyborów są wystarczającym okresem na zbudowanie właści-wego zasięgu znajomości i wize-runku kandydata. Zaintereso-wanych, prosimy o zgłoszenia.


"Effektywna" kampania Piotra Krzystka w Szczecinie


Na ile skuteczny jest proces budowania wizerunku polityka w oparciu o spójny system tożsamości marki kandydata pokazało zwycięstwo Piotra Krzystka - kandydata na Prezy-
denta Szczecina. Po zaledwie kilku miesiącach wytężonej pracy w pierwszej turze wyborów zdekla-
sował głównych rywali: Posła z kilkudziesięcio-
letnim stażem i byłą Panią Minister.